El projecte

Viles Florides és un moviment impulsat per la Confederació d’Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) per fomentar la millora de l’espai verds a tots els nivells, des de les grans infraestructures públiques o privades fins als espais d’àmbit particular, com escoles, casals, centres cívics, comerços, restaurants, jardins i balcons domèstics. La idea, similar al concurs Villes et Villages Fleuris que se celebra a França des de fa més de 50 anys, és atorgar un distintiu, la Flor d’Honor, a aquells municipis que destaquin pel seu compromís amb els espais verds, la cura del medi ambient a través dels espais enjardinats i la millora de l’espai urbà.

Les Viles Florides són aquells municipis que destaquen per l’actuació real, conscient i de llarga durada en matèria d’enjardinament i millora de l‘espai urbà i la qualitat de vida dels seus habitants.

Les Viles Florides que, segons criteri d’un jurat especialitzat, reuneixin aquestes condicions, podran obtenir el distintiu Flor d’honor (una, dues o tres flors), que els certifica com a municipis florits.
Més informació, a www.vilesflorides.cat.
Participa-hi!

Viles Florides és un projecte obert en què hi poden participar municipis, espais públics, col·lectius i particulars. Un espai de trobada per als amants de la natura, que comparteixen els seus espais verds preferits.

La participació a Viles Florides és gratuïta. T’hi animes?